Упис деце за радну 2017./2018. годину обавиће се у периоду од 3. маја 2017. до 31. маја 2017. године, и то:

  1. децу узраста од 1 до 5,5 година на целодневни боравак;
  2. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на целодневни боравак – припремни предшколски програм;
  3. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на четири сата – припремни предшколски програм;
  4. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на сеоском подручју – припремни предшколски програм.

Обрасце за упис деце родитељи ће добити у просторијама  Предшколске установе „Невен“, код педагога.

Упис ће се вршити у времену од 7 часова до 13 часова.

  1. За децу на припреми за полазак у школу потребно је доставити:
  • копију извода из матичне књиге рођених и
  • лекарско уверење.