Услови рада установе

Предшколска установа „Невен“, улица Вука Караџића 34 Бајина Башта, располаже са два објекта на истом дворишном простору, као и са припремним предшколским групама опремљеним у издвојеним одељењима при сеоским основним школама.

Слободан, дворишни, простор између објеката делује лепо и привлачно. Испуњен је потребним садржајима прилагођеним за децу овог узраста, у претходној години допуњен новим садницама, играоницама за децу. Сам дворишни простор са редовно одржаваним травњаком  боравак деце чини пријатним и забавним.  То је и разумљиво кад се има у виду да се двориште простире на површини од 15000 м².

На двориште вртића надовезују се спортски терени као и спортска хала који су нам увек доступни за остваривање планираних забавно-рекреативних активности. У непосредној близини се налазе и ОШ тако да пружају могућност планирања заједничких активности и посета.

Свака васпитна група је опремљена дидактичким материјалима и играчкама, аудио визуелним средствима, у складу са узрастом деце која се у групи налазе, њиховим потребама као и потребама васпитача. Без обзира на чињеницу о солидној опремљености у наредном периоду ће се према устаљеној динамици, расположивим средствима, а по приоритетима вршити набавка дидактичких средстава.

Установа поседује библиотеку у којој се налази стручна литература, литература за децу предшколског узраста, литература за родитеље која им помаже у успешном родитељству. Библиотека се сваке године допуњује новим насловима у складу са потребама и материјалним могућностима.

Опремљеност установе рачунарима и интернет конекцијом унапређује комуникацију установе и помаже у погледу планирања и реализовања одређених програмских активности. Кухиња је добро опремљена тако да омогућава припрему хране по HACCP систему. Установа реализује перманентно послове у домену инвестиционог и текућег одржавања објеката са циљем унапређења квалитета и постизања што бољих услова рада.

Циљеви и задаци функционисања установе

  • да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце;
  • да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге, исхране, здравствене и социјалне заштите;
  • да у сарадњи са породицом и широм локалном средином обезбеди јединство васпитних утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот у установи;
  • да обезбеди што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног рада;
  • реализација Припремног предшколског програма у циљу што боље спремности предшколаца за полазак у школу;
  • да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
  • да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме бораве, живе, уче деца;
  • да брине о условима рада запослених;
  • пружање и других услуга из делокруга рада установе предвиђених Статутом.

 

Установа располаже просторима који су ближе представљени у следећој табели:
Стање на поч.год.План у току год.
Објектибр.капацитетбр.капацитет
Наменски24652571
Летња учионица130//
Услови за обављање основне делатности:
Радне собеГардеробаТрпезаријаСалаКухињаМагацин
бр.м²бр.м²бр.м²бр.м²бр.м²бр.м²
19121619228//1190284230
Структура и квадратура отвореног простора:
ДвориштеТерасе АтријумЛетња учионицаУкупно по детету (норм. 15 м²)
бр.м²бр.м²бр.м²бр.м²бр.
21500077011816420
Назив радног местаБрој запосленихСтручна спремаБез лиценце (Бр.):
NSIIIIVVVIVII
Директор1X
Педагог1X
Логопед1X
Секретар1X
Шеф рачуноводства1X
Васпитачи30X1
Медицинске сестре8X
Мед.сестра на превентивној заштити1X
Административни радник3X
Кувар2X
Сервирка5X
Вешерка1X
Спремачице9X
Домар1X
Баштован1X
Дефектолог1X
Персонални асистент1X