Историјат

Своје прво Забавиште Бајина Башта је основала 16. марта 1932. године, у оквиру основне школе. У њему је било 25 деце узраста од пет до седам година, а боравак је био организован као полудневни. Једини услов за упис деце у Забавиште био је узрааст детета (пет до седам година) и здравље. Деца су добијала један оброк за који се претпоставља да је финансиран од стране родитеља. Рад се одвијао у једној просторији – учионици, а када су временске прилике дозвољавале, користило се школско двориште. Васпитач у Забавишту била је Адела Јовановић.

Почетак Другог светског рата, 1941. године, прекинуо је рад Забавишта. Наставак рада уследио је 1946. године, на исти начин, у оквиру школе, само са више деце. Биле су две васпитне групе, а главни задатак у раду са децом био је њихова припрема за полазак у школу.

Недостатак дечјих објеката одржавао је стање из 1946. године у дугом временском периоду. На другој страни, мењао се живот испољавајући нове или другачије потребе. Једна од нових потреба била је и потреба институционалног збрињавања мале деце и организованог предшколског васпитања и образовања, што је питање изградње дечјих објеката учинило актуелним. До обезбеђених услова за почетак градње стигло се током 1975. и 1976. године, када је она и отпочела. Објекат за децу изграђен је по мери њиховог колективног боравка. Комбинован по типу јаслица са вртићем, капацитета седам васпитних група са 200 деце, објекат има централну кухињу и сав потребан пратећи простор. Рад је почео 1. фебруара 1977. године у статусу самосталне установе, под називом Дечји вртић и јаслице „Невен“ – Бајина Башта.

На самом почетку установа је имала 110 деце и 23 запослена радника, али је до краја те године капацитет био попуњен. Те, 1977. године, уз нови објекат дограђене су још две радне собе за забавишне групе које су биле у саставу школе. Убрзо ни то није било довољно за нарасле потребе града, па је, уз велику помоћ Републичке заједнице дечје заштите, 1984. године изграђен и отворен још један дечји објекат, капацитета седам васпитних група. Тек његовим стављањем у функцију задовољене су потребе родитеља и деце у граду. За развој организованог предшколског васпитања и образовања на сеоском подручју добијен је, 1979. године, Путујући вртић „Полетарац“, којим се обезбеђује рад са децом у пет села, а од 1994. године користе се и прилагођени простори у три сеоске основне школе. Тек његовим стављањем у функцију задовољене су потребе родитеља и деце у граду за тај период.

Потребе родитеља за укључивањем деце у вртић с годинама расту тако да се 2006. године гради још једна учионица, а у периоду од 2008. - 2010. још три уз помоћ Министарства за национални инвестициони план и општине Бајина Башта.

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић и јаслице „Невен“, 25.07.2012. године мења назив у Предшколска установа „Невен“.