МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Све манифестације ове године се у нашој установи одржавају у измењеним условима због неопходне примене превентивних мера услед епидемијске ситуације везано за COVID-19.

ПРЕДШКОЛСКА ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА - УЧИМО И МЕЊАМО ПРАКСУ

У ПУ Невен реализује се пројекат Предшколска онлајн заједница учења - учимо и мењамо праксу.

Пројекат реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Циљеви пројекта су унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама путем хоризонталне размене и подршка у раду ПУ са породицама на даљину. Хоризонтална размена између предшколских установа биће реализована на 66 вебинара. Вебинари ће бити реализовани путем ЗУМ платформе.Облици хоризонталне размене у оквиру ПУ након учешћа на вебинарима могу бити различити у складу са договорима и епидемијском ситуацијом. Као подршка раду са породицама на даљину дизајниране су три тематске брошуре за породице:

  1. Добробит деце
  2. Социјално емоционално учење
  3. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила.

 

Родитељима це бити прослеђени линкови на којима се налазе све три брошуре као и упитници за родитеље за сваку од њих. ПУ це прикупљати повратне информације од родитеља о корисности и применљивости садржаја брошура.