Мисија и Визија

МИСИЈА

 

Мисија наше Установе је да свој деци обезбеђује повољну, безбедну, креативну и социјалну средину са свим условима и подстицајима за укупан психо-физички развој и остваривање њихових права, а породици пружи помоћ у вршењу родитељске функције као и остваривање компензаторске улоге (ублажавање културно-економских, социјалних и образовних разлика).

 

ВИЗИЈА

 

Желимо да у наредних пет година постанемо установа  у којој сва деца расту, развијају се и остварују у квалитетној васпитно образовној средини, ослањајући се на савремене облике рада и иновације, уз активно учешће родитеља у васпитно-образовном раду у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компентенције запослених.