Мисија и Визија

МИСИЈА

 

Мисија наше Установе је промовисање значаја раног развоја, уважавање права све деце на образовање, креирање безбедне, здраве подстицајне средине која пружа могућност сваком детету да развија своје потенцијале кроз игру и активности грађењем социјалних односа уз уважавање добробити свих актера. Развијамо партнерство и сарадњу на свим нивоима као и рефлексивни приступ пракси. 

 

ВИЗИЈА

 

Желимо да у наредних пет година постанемо установа која кроз развијено партнерство и сарадњу са локалном заједницом има могућности да свој деци омогући укључивање у вртић, стицање разноврсних  знања кроз квалитетну васпитно образовну праксу у безбедној средини усмерену на подршку добробити деце, породице и запослених.