Дневни распоред

од 5:30 до 8 часова


прихватање и јутарња тријажа деце, јутарње слободне активности


 

од 8 до 9 часова


припрема за доручак и доручак


 

од 9 до 11:15 часова


активности на реализацији програма васпитно – образовне делатности и слободне активности


 

од 11:15 до 12 часова


припреме за ручак и ручак


 

од 12 до 14 часова


поподневни одмор и ужина


 

од 14 до 15:30 часова


устајање деце, припрема за одлазак кући и предаја родитељима