Поштовани родитељи,

За услуге боравка ваше деце у Предшколској установи уплату можете извршити на благајни вртића, електронски или готовински у банци или пошти.

Инструкције за плаћање:


 

Електронски (налог за пренос)

 

Пример попуњеног Налога за пренос
Пример попуњеног Налога за пренос

 


 

Готовински (налог за уплату)

Пример попуњеног Налога за уплату
Пример попуњеног Налога за уплату