Историјат

Своје прво Забавиште Бајина Башта је основала 16. марта 1932. године, у оквиру ...

Услови рада установе

Предшколска установа „Невен“ располаже са два објекта на истом дворишном простору ...

Организација рада установе

Основни облици рада са децом су целодневни (јаслице – пет група и девет васпитних група ...

Мисија и Визија

Годишњи план рада установе обухвата: ...

Структура запослених

На овој вези можете погледати ОРГАНИЗАЦИОНУ ...

Програм рада установе

Годишњи план рада установе обухвата: ...

Информатор о раду

Информатор о раду

Документација

Статут, правилници, извештаји ...