Од 1. септембра 2016. године примењиваће се, из претходне године, утврђена цена од 4.740,00 динара за целодневни боравак; за друго дете у вртићу 3.792,00 динара; 2.034,00 динара за треће дете у породици и друго дете (ако су оба детета у установи).

Цена ужине у припремним предшколским групама износи 1.580,00 динара, а за друго и треће дете 1.264,00 динара док је цена у целодневном боравку ППП 3.887,00 динара.