Прозивка за децу која ће похађати припремни предшколски програм на четири сата у Установи, одржаће се 1. септембра 2016. године у 9 часова у доњем објекту Установе.