Предшколска Установа „Невен“ почела је са реализацијом пројекта „Безбедном игром до радости“ који је одобрило и финансира Министарство правде са 1.800. 000,00 динара. Техничка школа Бајина Башта започела је постављање ограде око игралишта, а ДОО „Ергопродукт“ Чачак  са припремом терена за постављање опреме: Пирана на опрузи, Сунцокрет на опрузи, Клацкалица „Маја“ и „Жабац“, Зец на опрузи и Пловка на опрузи и постављањем клупа.