Наша институција укључена је у пројекат SUPER који се финансира из фондова EU и реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и развоја технологије и консултантском фирмом PARTICIP GmbH ради подршке реформи предшколског образовања у Србији.

Први тренинг за практиканте који тренирају инспиративно окружење за интегрисано учење деце под називом „Менторство у развоју инспиративног окружења за интегрисано учење деце“. Циљ обуке је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развоју квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама о учењу деце у различитом узрасту. Тренинг је трајао три дана и одвијао се у Руми.