Обавештење за родитеље


Промењен је број рачуна за уплату боравка деце у вртићу, и гласи 840-31498845-23, позив на број 67-00704101, по моделу 97, шифра плаћања за готовинско плаћање је 153, а за електронско плаћање 253. Молимо вас да користите ове податке. У супротном уплата неће бити евидентирана.

У секцији сајта Кутак за родитеље, под Обавезе родитеља смо дали пример попуњених уплатница. Можете их погледати овде.

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“