Стручно усавршавање

У нашој установи је 25.02. и 26.02.2023. одржан семинар за васпитаче и медицинске сестре - васпитаче "Прича у игри, игра у причи, драмско - приповедачке провокације у пројектном планирању" - аутора Душице Бојовић.