Са справама добијеним реализацијом пројекта „Безбедном игром до радости“ унапређен је рад физичких активности и тиме подигнута мотивација деце за учешће у њима.