19. новембар међународни дан борбе против насиља над децом чланице тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Весна Бабић – медицинска сестра-васпитач и Марија Јовановић – дефектолог су обележиле радионицом „Ружно паче“ у средњим васпитним групама.