У ПУ Невен је 03.10.2020. и 04.10.2020. одржан семинар за васпитаче, медицинске сестре васпитаче и стручне сараднике „Вежботека – моторички и превентивни програми у васпитно – образовном раду“.