ПРЕПОРУКЕ РОДИТЕЉИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ИНФЕКЦИЈЕ COVID-19 У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

 

  1. Пријем детета у предшколску установу је могућ само уз потврду од стране послодавца која доказује да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца. У свим другим ситуацијама препоручује се да дете остане код куће и да о њему воде бригу родитељи.

  2. Родитељима се препоручује да код куће остану деца са хроничним болестима (респираторним, кардиоваскуларним, малигним болестима, дијабетесом или имунодефицијенцијама), као и деца чији родитељи/други законски заступници или укућани имају једну од наведених болести.

  3. Свакодневно, пре поласка у вртић, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитача.

  4. Пријем детета у предшколску установу се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво (систематски преглед који се обавља пре уписа у предшколску установу или након дужег одсуствовања детета из предшколске установе), као и да је уредно вакцинисано.

  5. Дете долази у предшколску установу у пратњи једног родитеља (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана. Ако то није могуће, дете доводи родитељ који може.

  6. Водећи рачуна о здрављу свог детета као и сопственом здрављу, родитељи/други законски заступници детета доприносе успешном спровођењу мера превенције инфекције covid 19. Није дозвољено да родитељ/законски заступник детета доводи или одводи дете из установе, нити улази у просторије установе ако он/она или дете има повишену телесну температуру, знаке респираторних инфекција попут кашља или кратког даха или је под ризиком да је могао бити у контакту са особама позитивним на covid-19.

  7. Потребно је да родитељи смање учесталост својих социјалних контаката у свакодневним активностима како би могућност заразе новим корона вирусом била сведена на минимум.

  8. Родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну удаљеност од два метра.

  9. Родитељ, односно други законски заступник детета је у обавези да најави поновни повратак детета у колектив најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи.