Заједно смо и лепши и јачи

Поводом обележавања Дана борбе против насиља над децом, чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања су у групи Година пред полазак у школу васпитачице Славице Баштовановић, одржали радионицу "Заједно смо и лепши и јачи". На овај начин, запослени су реализовали занимљиве активности којима се подстиче толеранција, ненасилна комуникација и позитивна атмосфера у групи.