Стручно усавршавање


У оквиру програма јачања капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања у нашој установи је 26.02.2022. и 27.02.2022. год. реализована прва дводневна обука за васпитаче, медицинске сестре - васпитаче и стручне сараднике. На обуци су се учесници бавили Концепцијом нових Основа програма предшколског васпитања и образовања - Године узлета.