Стручно усавршавање


12.03.2022 и 13.03.2022 настављена је обука васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника за примену нових Основа програма. Тема обуке је била "Развијање реалног програма".