У нашој установи је 30.11.2019. године организована реализација семинара „Спајдиленд – савремени системи и методе за развој дечје моторике на отвореном простору“ за стручне сараднике, васпитаче и медицинске сестре – васпитаче.
Реализатор семинара је био Проф. др. Небојша Цветковић.

Општи циљеви:

– Општи циљ програма је унапређење предшколског и млађег школског физичког васпитања и здравља деце у предшколским установама и школама
– Унапређење дечје моторике и предшколског и школског спорта – Већи обухват деце физичким активностима

Специфични циљеви:

– Развијање вештина учесника за процену, праћење моторичког понашања и моторичких навика деце, као и унапређење физичког васпитања
– Упознавање учесника са иновативним методама за унапређење (пред)школског спорта
– Подизање квалитета физичке средине за подстицање моторичког развоја деце
– Развијање сарадње вртића, основних школа и спортских клубова кроз заједничке активности
– Укључивање деце која нису обухваћена институционалним системом васпитања и образовања
– Укључивање деце којој је потребна додатна подршка у области моторичког развоја