Семинар "Основе медијске писмености у образовању"


У нашој установи је 25.09.2021. одржан семинар "Основе медијске писмености у образовању" за васпитаче и стручне сараднике, по програму Завода за унапређивање образовања и васпитања..

Семинар је из области васпитног рада  кроз унапређење знања, ставова и вештина за подршку развоју личности детета уз употребу информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно васпитног процеса.

Циљеви семинара су развијање медијске писмености васпитача и стручних сарадника кроз критичко вредновање медија и њихових садржаја и унапређивање методичких знања потребних за коришћење и креирање дигиталних садржаја у функцији васпитања и образовања.