Пројектом за финансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години једна од предвиђених активности наше локалне самоуправе јесте едукација која има за сврху оснаживање родитеља у њиховој родитељској улози.

Предавање на тему „Рани развој детета – улога родитеља“ припремиле су дефектолози Марија Јовановић, Оливера Ђуровић и дипл. специјални педагог Славица Ђуровић, а исто је организовано 25.11.2019. године за родитеље деце јасленог узраста. Предавање које садржи значајне информације о периодима развоја деце, могућим развојним кашњењима, дисхармоничном развоју, васпитним стиловима и најадекватнијим начинима дисциплиновања деце моћи ће да чују и родитељи васпитних и припремних предшколских група током наредних вечери.