Пројекат "Улица"

На предлог родитеља из групе васпитачица Данице, Наташе и Драгице а у оквиру пројекта "Улица", посетили смо Дом здравља. Упознали смо се са радом санитета, његовим првенством пролаза у саобраћају, са значењем светлосне и звучне сирене и видели како треба указати прву помоћ..