У оквиру пројекта SUPER – Support to preschool education system reform in Serbia (Подршка реформи система предшколског васпитања у Србији), планиране су обуке за васпитаче за грађење инспиративне средине за интегрисано учење под називом „ИНСПИРАТИВНА СРЕДИНА ЗА ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ“.

Циљ обуке је јачање капацитета васпитача за развијање квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлете. У нашој установи обука ће бити реализована 07.03.2020. и 08.03.2020. године.