Дан превенције насиља над децом


Чланови Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања су 19.11.2021. организовали активност "Пријатељско понашање" са децом припремног предшколског узраста и тако обележили Дан превенције насиља над децом.