Правилник о упису деце

 

На седници Управног одбора одржане дана 10. априла 2023. године усвојен је Правилник о упису деце у ПУ "Невен" који ће се примењивати почевши од уписа у мају и пријема деце за радну 2023/24. годину.

Правилник се може погледати у одељку документације установе.