У Предшколској установи Невен обележен је 19. новембар Дан превенције злостављања деце. У циљу подизања нивоа свести и повећања осетљивости на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања бавио се превентивним активностима односно подсећањем (флајер) васпитача на Протокол у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања