За све потребне информације везане за рад ПУ и даљи ток догађаја можете добити на број телефона 062 805 2565.

Директор
Весна Лештаревић