Јесења игра деце


Јесења игра деце из групе васпитачица Драгице Церовић и Данице Драгојловић.


У једном паркићу
близу вртића,
време проводе
весела дечица.

Златна им јесен
лишће дарује,
па се свако дете
игри радује!