Измене Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији


На основу праћења актуелних епидемиолошких показатеља, Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут“ проследио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја Измене Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији.

Овим путем обавештавамо све заинтересоване стране са садржајем наведених измена Упутства како би се обезбедила доследна примена противепидемијских мера у предшколској установи, а у циљу заштите здравља и безбедности свих учесника у васпитно-образовном процесу.