Унапређење услова рада у установи

У циљу побољшања материјално-техничких услова за рад у установи је:

 • урађен асфалт од улазне капије до објекта доњег вртића,
 • у седам група у доњем објекту и у два хола замењени лустери лед лампама које су безбедне и троше мању количину електричне енергије,
 • у канцеларији васпитача у доњем објекту промењен је паркет и репариран орман,
 • замењено троје врата (кухињска споља, врата пролазног магацина и велика врата на светларнику),
 • у парку вртића постављене су две играонице за децу које су им донеле пуно радости као и играоница „Лађа“ у јасленој групи,
 • обезбеђен је и намештај за простор у коме ради логопед,
 • у групама где је било потребно урађени су ормани и полице,
 • купљено је 209 пертинијевих креветића са антиалергијском мрежом и замењени стари креветићи у седам група,
 • замењене су завесе у канцеларијама,
 • купљена два рачурана и три столице,
 • за магацин намирница купљен замрзивач, а за вешерницу парна станица,
 • на оба објекта постављен видео надзор,
 • од донација купљена затворена колица за дистрибуцију хране од кухиње до доњег објекта,
 • ангажовањем НП „Тара“ урађене су маске за радијаторе у четири просторије где бораве деца,
 • окречена је фасада оба објекта,
 • уређен простор за ликовне радионице,
 • у 18 група уграђени су клима уређаји,
 • допуње фонд библиотеке са књигама „Животиње у природи“ и „Вежботека“,

За потребе нове васпитне групе и замене и допуне постојећих набављено је:

 • 60 креветића са антиалергијском мрежом,
 • 8 дечјих столова и
 • 30 дечјих столица.

Током године рађено је и одржавање и поправка насталих кварова.

Такође је поднет предлог пројекта у циљу побољшања енергетске ефикасности Јапанској амбасади од 69.000 евра који није прихваћен за реализацију. Канцеларији за помоћ и обнову поплављених подручја такође је поднет захтев за обнову објекта у вредности од 17.000.000,00 динара. За највећи број предвиђених активности одобрена су средства и очекује се почетак радова. У пројекту је био поднет и захтев за израду заштитне ограде око комплекса вртића који је током самовредновања области подршка деци и породици наведен као безбедносни ризик али није прихваћен од стране донатора. Фондацији Ђоковић такође је поднет предлог пројекта за реконструкцију вешернице, кухиње у доњем вртићу комплет са водоинсталатерским радовима, мокри чворови, купатила за запослене, чајна кухиња, помоћне просторије. Предлог пројекта одбијен од стране фондације.

Континуирано се улаже на стварању пријатног амбијента за све, почев од дворишта ( зеленило, справе...) као и ентеријера. Сви запослени дају свој пуни  допринос стварању пријатног амбијента у складу са својом креативношћу, а дечји радови имају посебно место. Треба истаћи улагање у претходној години на уређењу прилаза ( асфалтирана стаза ) као и постављање дечје играонице у дворишту, наставак озелењавања у сарадњи са канцеларијом за младе. Постоји урађен прилаз објектима који омогућавају несметан прилаз особама са инвалидитетом.

Многе активности се у установи реализују тимски на нивоу актива, на нивоу тимова формираних за реализацију само одређене активности ( тим за израду сценографије за завршну приредбу, за израду костима итд...). Установа остварује сарадњу са основним школама кроз размену информација, посете предшколаца школама, извештавања о развоју и напредовању деце која се уписују у први разред. Такође остварује се сарадња и са културним, спортским, здравственим институцијама и НВО у свом окружењу. Прикључује се еколошким, хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници.

У наредном периоду наставићемо са одржавањем и унапређивањем квалитета рада на следећи начин:

 • одредићемо и обележити посебан простор за индивидуалне разговоре васпитача са родитељима
 • штампати већи број информативних и едукативних матерјала за родитеље
 • константно радити на побољшању услова живота кроз уређење амбијента који ће бити пријатан за све
 • наставићемо редовно информисање родитеља о активностима и делатностима установе
 • развијаћемо међусобну толеранцију, уважавање и поверење ,поштовати права других
 • примењиваћемо активну политику против насиља и дискриминације
 • презентоваћемо рад наше установе и даље путем медија ( локалне тв, радија, штампаних медија )
 • деца и васпитачи ће и даље учествовати на различитим манифестацијама на основу процене педагошког колегијума

Васпитно-образовни рад одвијао се по моделу „Б“ кроз:

 • програм неге и васпитања деце узраста до 3 године
 • програм предшколског васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу
 • припремни предшколски програм (ППП)
  * целодневни боравак
  * припрема у трајању од 4 сата,
 • рад у развојној групи

Васпитно-образовни рад се одвијао у групама формираним по узрасту. Због исказане потребе великог броја родитеља деце јасленог узраста формирана је једна јаслена група више у односу на претходну годину, тако да је 93 деце било распоређено у четири јаслене групе. У девет група узраста од 3,5 до 5 година било је распоређено 262 деце. На припреми за полазак у школу било је распоређено 95 деце у три групе целодневног боравка, 86 деце у три групе ппп на четири сата. Рад се одвијао и у издвојеним одељењима при сеоским школама у Бачевцима, Оклетцу, Пилици и Рогачици где је ппп похађало 41 дете. У развојној групи рад се одвијао са четири детета. У оквиру адекватне подршке у развоју,  дефектолог и медицинска сестра су радили на интегрисању те деце у редовне групе. Формирање једне јаслене групе више у односу на претходну годину захтевало је и повећање васпитног кадра, због чега је установа подносила захтеве надлежном Министарству које није одобрило упошљавање нових радника па је морало доћи до унутрашње реорганизације што је знатно отежавало рад.

Установа је свакодневно била отворена од 5,30 часова до 15,30 часова. Запослени су свој рад на одржавању хигијене обављали до 18,30 часова. Припремни предшколски програм на четири сата одвијао се по сменама и то у преподневној од 8 до 12 часова и поподневној од 12,30 до 16,30. Рад са децом ппп завршен је 15. јуна док се рад у осталим групама одвијао до 31. јула. На предлог Савета родитеља продужен је рад установе и у августу месецу и у том периоду рад се одвијао у две јаслене групе и две васпитне групе са децом чији су родитељи исказали потребу и потписали анекс уговора о коришћењу услуга предшколске установе. На основу захтева родитеља рад у следећој радној години биће планиран 12 месеци у континуитету.

На почетку радне године било је ангажовано 67 радника. Током године било је ангажовано 4 васпитача приправника -  стажиста, 1 медицинска сестра васпитач приправник – стажиста. По основу јавног рада за незапослена лица била су ангажована два радника, као и два радника поводом запошљавања инвалида.

У оквиру пригодних програма реализовани су:

- „Подстицање дечјег самопоштовања...“ почев од млађих васпитних група, а интензивније на припремном предшколском узрасту. Реализоване су матрице „Споменар“; „Лични ковчежић“; „Свитак дечјих права“. Велику помоћ у реализацији  појединих активности, васпитачи и деца су имали од родитеља (уметничко обликовање споменара, израда личног ковчежића за своје дете и сл.).

- „Забавна атлетика“ реализована је, за децу ППП, на стадиону у Лугу, а били су укључени разни видови спортских дисциплина - на забаван начин. Ове године полигон за реализацију атлетских дисциплина је обогаћен новим елементима у односу на претходни период. У току припреме деце за такмичење био је укључен професор физичке културе у сарадњи са Спортским савезом Бајина Башта. Догађаје је пратила локална телевизија која је у целини емитовала такмичење. Сва деца су добила освежење (сок, банану и штапиће),  групе захвалнице за учешће, а победници награде. Многобројна публика је својим присуством и бодрењем дала пуну подршку свој деци и њиховим спортским умећима.

 • дугогодишњи пројекат „Изградња локалних капацитета за квалитетно образовање“ у све већем броју окупља и родитеље и друге чланове породице да заједнички реализују планиране садржаје. Све активности су реализоване према акционом плану тима вртића. Остварени су: „Стари рецепти из бакине кухиње“; „Маскенбал“; „Дечји квиз знања“; „Јесењи и пролећни еко маскенбал“ (златна јесен и дан цвећа) где су укључене средње и старије групе; „Завршна приредба предшколаца“ и опроштајна журка за исте.

Установа се укључила у обележавање Дечје недеље кроз реализацију садржаја који афирмишу дечја права, дечје стваралаштво, активности које промовишу дух стваралаштва, дружење. У оквиру обележавања ускршњих празника у свим групама је припремана и одржана продајна изложба: за старије групе и групе ппп у граду, а остале у оквиру установе. Продајна изложба носила је симболичан наслов „За играчку више“.

У свим овим акцијама родитељи су дали свој пуни допринос. За израду костима за децу која су наступила на завршној приредби, материјале је донирао власник конфекције Максимовић Сретен, а за израду истих била је ангажована васпитачица Слађана Живановић и Зорица Вукашиновић. Сва дешавања масовнијег окупљања и презентовања савладаног у установи су путем локалних медија представљена широј локалној заједници уз повратну позитивну реакцију. Такође и у штампаним медијима је било текстова којима су представљене ове активности.

Превентивну здравствену заштиту обављала је сестра на превентиви вршећи свакодневну контролу припреме хране, здравља деце, одржавања хигијене свих просторија, посебно контролу дезинфекције и одржавања мокрих чворова и обављајући саветодавни рад са особљем установе.

Превентивна заштита се одвијала и у сарадњи са службама дома здравља.

Организовано је предавање за родитеље на тему „Респираторне инфекције“ које су одржале др Петровић Светлана и сестра на превентиви. За децу предшколског узраста на тему „Здрава храна“ и „Хигијена и њен значај“. У оквиру обележавања националне недеље здравља уста и зуба одржано је предавање од стране стоматолошке службе на тему оралне хигије у групама припремног предшколског програма. Приликом сваке информације која би дошла од васпитача а тицала се здравственог стања детета контактиран је изабрани педијатар детета ради размене података и предузимање адекватних мера.

Редовно се спроводила контрола вашљивости, осипних стања и других болести код деце.У оквиру превентивно здравствене заштите за свако дете је тражена лекарска потврда о здравственом стању приликом поласка у колектив као и после одсуствовања због болести из колектива, пратио се раст и развој деце (тежина и висина) а подаци су били доступни родитељима.Такође се водила и редовна евиденција о здравственом стању деце у здравственом картону.

Правилној исхрани се посвећивала посебна пажња у циљу правилног развоја и здравља деце. Јеловник се правио за две седмице (тимски) и био доступан родитељима.  Дељена су три оброка дневно, а за децу на четири сата- пре подне ужина, а у поподневној смени  - ручак. Посебан јеловник припреман је за децу која су имала алергије на одређене намирнице у исхрани, а за децу у јаслицама припремана је храна одговарајућа најмлађем узрасту.

Сви поступци око припреме хране, као и брисеви руку и радних површина у кухињи су подвргнути месечним анализама од стране Завода за заштиту здравља Ужице.

Nабавка, чување, припрема хране и дистрибуција по групама, вршила се по HACCАP систему.

Превентивну здравствену заштиту су реализовали и васпитачи путем активности са децом везане за хигијену, исхрану и здраве стилове живота, а и кроз припреме за поделу оброка.

Сви запослени (непосредан рад са децом, набавка намирница и припрема хране, одржавање хигијене) су се два пута у току године подвргли санитарном прегледу.

Савет родитеља као саветодавни орган имао је важну улогу у иницирању начина сарадње са родитељима. Идеје и одлуке које су се доносиле на овим састанцима су од стране представника, сваке групе, презентоване осталим родитељима на родитељским састанцима – одржана по четири у васпитним и јасленим групама.  Од стране Савета родитеља предложено је да установа ради и у августу месецу и поподне. На основу овог предлога анкетирани су родитељи како бисмо дошли до података о броју заинтересованих за боравак деце у августу месецу. Након обраде анкете формиране су две јаслене и две васпитне групе за рад у августу. Поред групних, у установи су реализовани и општи родитељски састанци за децу јаслениих и за децу ППП, као и индивидуални разговори.

На групним родитељским састанцима васпитачи су родитеље упознавали са васпитно образовним радом у текућој години, пружали информације о напредовању деце и омогућили им увиду у њихова портфолиа, договарали се око реализације активности (дечја недеља, дочек Нове године, зимовање, ускршња продајна изложба, квиз знања, математички квиз, маскембали, забавна атлетика, завршна приредба...). Договарали се око реализације социјалних акција, донацијама које су родитељи желели да дају за предшколску установу, о потрошном материјалу, радним листовима, часописима, осигурању деце и позоришним представама.  У групама су бирани и представници група у Савет родитеља који такође имају своје представнике у Управном одбору.

Одржано је предавање за родитеље на тему Када је најбоље да деца почну да читају и пишу „Магични свет слова“, у јасленим групама „Респираторне инфекције“.

Сарадња са родитељима одвијала се и путем учешћа родитеља у самим активностима као и припремама за активност (обезбеђивање материјала, идеје, припреми разних манифестација). Индивидуални разговори са родитељима вођени су често (иницијатива обострана) и родитељи су показали интересовање за остваривање оваквог вида сарадње. Највећи број родитеља сматра да су сви облици сарадње подједнако важни као и да се одвија као обострана.

Панои за родитеље, свакодневно су пружали родитељима информације о реализованим дневним активностима, дечјим потребама и плановима групе, напредовању деце.

Предшколска установа је са групом деце учествовала у програму обележавања Дана општине. Такође, на иницијативу Општинске управе реализоване су активности које се односе на подизање еколошке свести са децом у вртићу:

 • обележен Дан планете Земље,
 • квиз о екологији за групе ППП,
 • ликовни радови на тему екологије који су били изложени у Културном центру града – деци подељене награде за прва три места.

Сарадња са Домом здравља се одвијала преко служби (педијатријска, стоматолошка, патронажна). Имала је превентивни карактер и односила се на хигијену, здраву исхрану, хигијену уста и зуба. Било је заступљено и учешће деце ппп у акцији „Светски дан здравља“ и друге активности које су промовисале здраве стилове живота.

Сарадња са интерресорном комисијом је унапредила рад са децом у развојној групи, а кроз примену активности из планова приметно је напредовање деце те групе.

Сарадња са људима одређених занимања (стоматолог, глумац, библиотекар, полицајац, ватрогасац, поштар, учитељ веронауке), одвијала се тако што је установа била отворена  за посете и ишло се у посете:

- посета градској пијаци је деци омогућила да сазнају где се купују свеже намирнице (воће, поврће) потребне за исхрану људи.

- посета библиотеци и књижари је омогућила проширивање сазнања, како доћи до жељене књиге-сликовнице, како и на којим све пословима се ради у библиотеци и књижари;

 • полицајца и тако увела децу у начин понашања на улици, пешачком прелазу, семафору, у возилу и сл.;
 • ватрогасној служби где су се пружиле основне информације о начинима гашења пожара изазваних различитим факторима и где је деци демонстрирана употреба апарата за гашење пожара;
 • поштар и посета пошти, писање и начини слања писама и и др поште;
 • посета цркви,
 • обућару,
 • Националном парку „Тара“
 • Комуналном предузећу.

У посете градској пијаци, обућару, пошти ишле су и групе са сеоског подручја.

Сарадња са школом се одвијала кроз посете предшколаца основним школама и учитељима будућих првака и путем размене искустава и информација стручних служби, као и достављањем извештаја васпитача о развоју и напредовању деце која полазе у први разред.

Сарадња са удружењима остварена је сарадња са друштвом математичара Србије и организовано такмичење деце припремног предшколског програма из математике који је део пројекта друштва математичара уз подршку Центра за промоцију науке и математичког института. Са иницијативом за младе Бајине Баште организована је акција прикупљања играчака за вртић и садња цвећа у дворишту вртића.

Сарадња са ОУП-ом се одвијала током читаве године према потреби а праћена је  и безбедност деце током одласка на зимовање, обиласка институција у граду.

            Сарадња са НСЗ: у оквиру јавних радова путем пројекта остварили смо могућност запошљавања једног лица са инвалидитетом на три месеца, два лица поводом јавног рада за незапослене на четири месеца. Затим су на четири месеца ангажована два лица поводом запошљавања инвалида на пословима према плану који је саставни део пријаве за јавни рад.

СТЦ је пружао помоћ у планирању и реализацији одређених садржаја (крос, забавна атлетика).

Сарадња са Спортским савезом Бајине Баште одвијала се кроз ангажовања професора физичке културе на припреми деце за такмичење из Забавне атлетике као и учешћем деце ппп на манифестацијама обележавања Дана одбојке у граду као и избора спортисте године где је једна група ппп (васпитачице Славице Баштовановић) наступила са две музичке тачке.

Сарадња са Националним парком „Тара“  - представници НП „Тара“ су заједно са децом ппп обележили „Светски дан чистих планина“ програмом за децу под називом „Зашто су нам планине важне“:

 • кратки филм „Зашто су нам планине важне“
 • презентација „Другари са планине Таре“
 • радионица: „Доживљаји медведа Милисава“.

Такође, деца средње групе васпитачице Миливојевић Славке и Данијеле Стојкановић су музичким тачкама, по позиву учествовала у обележавању Дана вода који је организовао Национални парк Тара.

Сарадња са канцеларијом за младеДан планете Земље обележен је у сарадњи са овом канцеларијом садњом дрвећа у дворишту које су обавили активисти ове канцеларије уз присуство и учешће предшколаца.

Сарадња са ШУ Ужице остваривала се, такође, у току школске године при чему су нам савети и инструкције били од користи за даљи рад.

Предшколске установе на региону: сарадња на региону се одвијала кроз реализацију манифестације  „Стих по стих пријатељство“ у Ариљу на којој су узела учешће и наша 3 детета. Деца припремног предшколског програма су такође узела учешће на ликовном конкурсу „Деца међу нарцисима“ у организацији дома културе и предшколске установе из Чајетине.

Штампа се едукативни матерјал који се дели родитељима деце приликом уписа са садржајем који се односи на то како припремати дете за полазак у вртић.

Рад наше установе се континуирано презентује у различитим медијима (локална тв, радио), новинама (Просветни преглед, ББ глас, Малац радозналац, Зека) о чему постоји и документација (цд-ови са матерјалима емитованим на локалној тв, текстови објављени у новинама од 2001 године до данас као и дечји радови и активности објављени у часопису Малац и Зека). Локална телевизија извештава о свим значајним активностима реализованим у установи, прати учешће наше деце на догађајима који се организују у сарадњи са локалном заједницом, снима представе уз дозволу глумаца  и друго.

Финансирање установе је текло по плану од стране родитеља, оснивача и Министарства просвете и науке, а остварени су и приходи од Министарства за социјална питања и Републичког фонда за здравствено осигурање.