Дечија недеља


Дечија недеља пружила је прилику деци за доживљај задовољства кроз израду маски, облачење костима и изражавање покретом уз музику.