Деца насе предшколске установе су са својим родитељима и васпитачима, на начин примерен постојећим околностима, обележила Дан планете Земље.