У ПУ Невен је у периоду од 01.08.2019. год. до 01.10.2019. год. реализован пројекат „Безбедном игром до радости“ за чије је активности средства одобрило Министарство правде у износу од 1.800.000,00 динара. На реализацији активности из овог пројекта ангажована је Техничка школа Бајина Башта и Ергопродукт д.о.о. из Чачка.