Предшколска онлајн заједница учења

Предшколска онлајн заједница учења


Предшколска онлајн заједница учења и Центар за интерактивну педагогију организовао је завршни 60. вебинар на коме су нашу установу представиле васпитачица Дијана Јанковић и медицинска сестра васпитач Драгана Карлица. Хоризонталном разменом искустава на тему "Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце предшколског узраста", са дугим учесницима поделиле су своја искуства о стварању подстицајног окружења и путевима укључивања родитеља у васпитно образовни рад.