Стручно усавршавање

11. марта 2017. године у оквиру стручног усавршавања запослених биће организован семинар „Иновирање учења у вртићу кроз употребу нових технологија“