Делегација ЕУ покреће националну кампању о подршци ЕУ сектору образовања у Србији – ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ВАЖНО.

Шта нам је ВАЖНО?

Циљ ове промотивне и медијске кампање је да се јавност у Србији информише о унапређењима у сектору образовања која су резултат значајних улагања ЕУ у претходних 15 година. Кампањом ће бити истакнута бесповратна финансијска подршка ЕУ у претходним, садашњим и будућим активностима усмереним на модернизацију образовног система, са циљем да подигне свест јавности и интересовање младе популације за активности ЕУ у реформи образовања.

Кампања почиње 16.11.2020. године. Кампању су припремили пројекат „Евалуација и мониторинг Секторског реформског уговора за реформу образовања у Србији – јачање веза са запошљавањем и социјалном инклузијом“ и EUINFO нет пројекат. Активности у кампањи биће реализоване у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, као и са другим релевантним институцијама и партнерима.

Садржај кампање:

Оглашавање, медијска промоција, атрактивни ТВ садржаји за предшколце, ученике, стручне дебате…

Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала за реформу сектора образовања више од 100 милиона евра – за унапређење предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и образовања одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, подршку инклузивном образовању, итд.