Квиз знања

Данас је у ПУ Невен одржан Квиз знања за децу ППП. Након првог круга такмичења Змајеви, Лептирићи и Бубамаре су имали по 10 поена, Лавићи 9, Висибабе 9, Јагодице 8.
Победника смо добили тек након наставка такмичења, где су на додатна питања одговарала деца екипа која су у првом делуу такмичења остварила по 10 поена.
Крајњи резултат је:
Екипа Лептирићи и екипа Бубамаре су поделиле I место, а екипа Змајева заузела је II место.
Деца свих екипа показала су изузетно знање о чему говори број остварених поена:
1. Екипа Бубамаре – васпитач Павловић Анђелије – 13 поена;
2. Екипа Лептирићи – васпитач Драгица Церовић – 13 поена;
3. Екипа Змајеви – васпитачи Миливојевић Славка и Стојкановић Данијела – 10 поена;
4. Екипа Лавићи – васпитачи Тадић Зорица и  Миљковић Савић Сања – 9 поена;
5. Екипа Висибабе – васпитач Тришић Љиљана – 9 поена;
6. Екипа Јагодице – васпитачи Баштовановић Славица и Јосиповић Марија – 8 поена.