Упис деце у школску 2017./2018. годину

Упис деце за радну 2017./2018. годину обавиће се у периоду од 3. маја 2017. до 31. маја 2017. године, и то:

  1. децу узраста од 1 до 5,5 година на целодневни боравак;
  2. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на целодневни боравак – припремни предшколски програм;
  3. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на четири сата – припремни предшколски програм;
  4. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на сеоском подручју – припремни предшколски програм.

Обрасце за упис деце родитељи ће добити у просторијама  Предшколске установе „Невен“, код педагога.

Упис ће се вршити у времену од 7 часова до 13 часова.

  1. За децу на припреми за полазак у школу потребно је доставити:
  • копију извода из матичне књиге рођених и
  • лекарско уверење.

Ценовник услуга

Од 1. септембра 2016. године примењиваће се, из претходне године, утврђена цена од 4.740,00 динара за целодневни боравак; за друго дете у вртићу 3.792,00 динара; 2.034,00 динара за треће дете у породици и друго дете (ако су оба детета у установи).

Цена ужине у припремним предшколским групама износи 1.580,00 динара, а за друго и треће дете 1.264,00 динара док је цена у целодневном боравку ППП 3.887,00 динара.