Зимовање у 2017. години

Зимовање деце Предшколске установе „Невен“ организовано је на Митровцу у периоду од 27.02. до 06.03.2017. године.
На зимовању борави 12 васпитача и 106 малишана узраста од средње васпитне групе до припремног предшколског програма  и група деце издвојеног одељења из Бачевача. Деца су смештена у два павиљона Центра дечјих летовалишта и одмаралишта Београд на Митровцу.