Уверења

Предшколска установа „Невен“ издаваће уверења о завршеном припремном предшколском програму од 13.јуна 2017. године.
Уверења се могу преузети код секретара установе од 07 до 14 часова.