Упис у ПУ Невен за радну 2019/2020. годину

Предшколска установа «Невен» у Бајиној Башти обавештава родитеље да ће ова дечја установа у времену од 06. маја до 31. маја 2019. године вршити упис деце у установу за наредну 2019/2020. школску годину и то:

1. децу узраста од 1 до 5,5 година на целодневни боравак;
2. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на целодневни боравак – припремни предшколски програм;
3. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на четири сата – припремни предшколски програм;
4. децу узраста од 5,5 до 6,5 година на сеоском подручју – припремни предшколски програм.

Обрасце за упис деце родитељи ће добити у просторијама Предшколске установе »Невен», код педагога.
Упис ће се вршити у времену од 07 часова до 13 часова.

1. За децу на припреми за полазак у школу потребно је доставити:
– копију извода из матичне књиге рођених и
– лекарско уверење.
2. За децу од 1 до 5,5 година на целодневном боравку доставити:
– фотокопију пријаве на осигурање оба родитеља – образац М.