Спољашње вредновање

Тим за спољашње вредновање је процењивао рад установе од 15.03. до 16.03.2017. године. Уочено је да у областима квалитета доминирају јаке стране и да уочени недостаци не утичу битно на укупан квалитет рада установе. У оквиру свих области квалитета остварени су сви стандарди.

Општи квалитет рада Предшколске установе „Невен“ Бајина Башта оцењен је највишом оценом 4.