Кутак за родитеље

Правила боравка

Да би боравак Ваше деце био што угоднији у Установи, потребно је да поштујете одређена правила …


Обавезе родитеља

Овде су садржане обавезе и поступци родитеља приликом уписа деце, њиховог боравка, исписивања деце из Установе итд.