Јавне набавке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
Адреса Вука Караџића 34, Бајина Башта
Датум:19.12.2018.
Број:1063/2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА
РЕДНИ БРОЈ 7/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ  за Партију 1-БРАШНО И ПРОИЗВОДИ ОД БРАШНА– понуђачу СПР „РАДОВАНОВИЋ-С“ , са седиштем у БАЈИНОЈ БАШТИ, ул. Максима Горког бр. 10,  код наручиоца заведена под бројем: 1031/2018 од 13.12.2018. године.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 2-МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ– понуђачу ПК „ЗЛАТИБОР“ доо, са седиштем на Златибору Насеље фарма бр. 1, код наручиоца заведена под бројем: 1030/2018 од 13.12.2018. године.

УГОВОР СЕ ДОДЕЊУЈЕ за Партију 3- МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕСТР „БИНЕ“, са седиштем у БАЈИНОЈ БАШТИ, ул. Рајка Тадића бр. 2, код наручиоца заведена под бројем: 1025/2018 од 13.12.2018. године.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 4- ПОВРЋЕ– понуђачу „АС-ПРЕВОЗ“ доо, са седиштем у Бајиној Башти, ул. Светосавска бр. 3, код наручиоца заведена под бројем:  1032/2018 од 13.12.2018. године.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 5- ВОЋЕ-понуђачу „АС-ПРЕВОЗ“ доо, са седиштем у Бајиној Башти, ул. Светосавска бр. 3, код наручиоца заведена под бројем 1034/2018 од 13.12.2018. године.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ за Партију 6-ТРГОВИНСКА РОБА– понуђачу „АС-ПРЕВОЗ“, са седиштем у БАЈИНОЈ БАШТИ, ул. Светосавска 3, код наручиоца заведена под бројем 1029/2018 од 13.12.2018. године.


Одлуку у електронском облику можете преузети на следећој вези (линку): ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА РЕДНИ БРОЈ 7/2018