Зимовање, летовање

Организовано је зимовање на Митровцу за 115 деце, реализовано у периоду од 15. фебруара до 22. фебруара 2016. године.